TOP

Sprog på gymnasierne

Medlem af børne- og undervisningsudvalget
Københavns Private Gymnasium har gjort sig bemærket af medierne af deres ansøgning om, at byde tyrkisk som 2. fremmedsprog. Gymnasiet fik ikke deres ønske gennemført idet begrundelsen var ”forkert,” og de anbefales at søge på ny af flere partier.
Det er glædeligt, at børne- og undervisningsminister Christina Antorini (S) nu også bakker op om denne sag. Jeg er derfor meget enig med hende i, at gymnasier bør have bredere sprogvifte og bør ligeledes stemme overens med nutidig behov. Den danske interesse for Tyrkiet er nemlig de seneste år steget kraftigt, med en dertil hørende betydelig fremgang i eksporten. Alene fra 2009 – 2010 steg eksporten fra DKK 2,9 mia. til DKK 3,8 mia. en fremgang på hele 30 %, sidste år har der også været budt på fremgang. Udviklingen dækker over, at et stort antal danske virksomheder fra mange forskellige sektorer nu handler med Tyrkiet. Derfor vil det kun være naturligt, at gymnasier følger denne udvikling og byder de nødvendige sprog der nu er behov for.
Marie Krarup fra DF mener ikke, at der bør udbydes tyrkisk som 2.fremmedsprog i gymnasierne idet behovet sagtens dækkes. Hun mener, at folk med tyrkisk baggrund kan tyrkisk i forvejen, det vil jeg vende tilbage til. Begrundelsen for at være imod denne sag synes jeg er ikke sagligt. Det er jo ikke kun danskere med tyrkiske rødder, der skal være aktive i den danske eksport til Tyrkiet vel? Det der tænkes her er vel alle skulle have mulighed for det. Elever med tyrkisk baggrund som læser på landets forskellige gymnasier, har nødvendigvis ikke de tyrkiske kundskaber som man tror de har. De fleste taler så dårligt tyrkisk, at det ikke engang kan måles sig op af Villy”s engelsk kundskaber. At man har tyrkiske rødder, betyder derfor nødvendigvis ikke at man kan tyrkisk. Derfor er det nødvendigt, at landets gymnasier byder tyrkisk og andre sprog, som vil være i interesse for Danmark.

Publiceret: 28. Februar 2012 09:56

Read More